Sexuální výchova pro mateřské školky

Foto z příručky pro výuku sexuální výchovy v mateřských školkách na Slovensku. Odstrašující příklad, kam směřuje sexuální výchova. Cílem je odbourání studu u dětí a postupně směřovat nenápadnými kroky k legalizaci pedofilie.